Αστικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία «Ελευθέριος Κάρτσωνας και Συνεργάτες» παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου (Οικογενειακό, Εμπράγματο, Ειδικό Ενοχικό, κ.α) και έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά σύνθετες υποθέσεις αστικής φύσεως ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες τόσο επ’ ακροατηρίω όσο και συμβουλευτικής φύσεως.

Η Δικηγορική Εταιρεία «Ελευθέριος Κάρτσωνας και Συνεργάτες» (ενδεικτικά) δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς του Αστικού Δικαίου:

  • Ενοχικό Δίκαιο (αδικοπραξίες, αγοραπωλησίες, μισθώσεις κ.α).
  • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγια, διατροφές κ.α).
  • Εμπράγματο δίκαιο (προσβολές κυριότητας , νομής και κατοχής επί ακινήτων και κινητών πραγμάτων κ.α).
  • Αναγκαστική Εκτέλεση (κατασχέσεις κ.α).
  • Διαταγές Πληρωμής.
  • Κληρονομικό Δίκαιο.
  • Συμβάσεις.
Scroll to Top