Δημόσιο Διοικητικό Δίκαιο

Η Δικηγορική Εταιρεία «Ελευθέριος Κάρτσωνας και Συνεργάτες» παρέχει τις νομικές της υπηρεσίες σε πάσης φύσεως νομικά ζητήματα (π.χ. Απαλλοτριώσεις) που προκύπτουν ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Scroll to Top