Ιατρική Αμέλεια

Η Δικηγορική Εταιρεία «Ελευθέριος Κάρτσωνας και Συνεργάτες»  διαθέτει εμπειρία στον τομέα του ιατρικού δικαίου παρέχοντας  επιτυχώς νομικές υπηρεσίες (σε ασθενείς και ιατρούς)  για την επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την ιατρική πράξη. 

Scroll to Top