Η Δικηγορική Εταιρεία «Ελευθέριος Κάρτσωνας και Συνεργάτες» εξειδικεύεται στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα real estate, διαχείρισης περιουσιών ημεδαπών και αλλοδαπών φυσικών και νομικών προσώπων.

Scroll to Top